O szkole

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie  tylko z drugimi, ale i dla drugich.
Jan Paweł II

 

Naszą rolą jest towarzyszenie uczniom na ścieżce rozwoju edukacyjnego, ale też kształtowanie ich kompetencji społecznych i wspieranie rodziców w pracy wychowawczej. Naszym uczniom przekazujemy nie tylko wiedzę, ale też wartości zakorzenione w szkolnej tradycji, kulturowej tożsamości i wielowymiarowej współpracy w ramach projektów i programów mających na celu rozwój kompetencji i umiejętności istotnych dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dużą wagę przykładamy również do stanu i rozwoju infrastruktury szkolnej. Aby jak najlepiej służyła naszym uczniom pozyskujemy między innymi środki zewnętrzne pozwalające na kształtowanie przestrzeni zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Prezentacja szkoły

Patron SP 17

Poczet sztandarowy

Partnerzy i darczyńcy