Logopeda

Pomocą  zakresie zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji służy…

Gabinet logopedy znajduje się…

Godziny pracy:

Logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykryciu zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji … kiedy… dla kogo… w jaki sposób rodzice są informowani o wynikach badań i zapraszani na konsultację.

Każdy rodzic może również samodzielnie umówić się na konsultację logopedyczną. Jak….

Zakres działań logopedy obejmuje:

 • przesiewowe badanie logopedyczne;
 • przygotowanie programu terapii;
 • prowadzenie terapii indywidualnej;
 • indywidualne konsultacje z wychowawcami, rodzicami, udzielanie porad;
 • przygotowanie pomocy logopedycznych;
 • prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu;
 • informowanie o konieczności odbycia konsultacji z innymi specjalistami, np. laryngolog, ortodonta, foniatra, neurolog, psycholog.

Program zajęć indywidualnych obejmuje:

 • ćwiczenia usprawniające narządy i funkcję w obrębie aparatu artykulacyjnego;
 • naukę prawidłowej wymowy zaburzonych głosek w izolacji;
 • utrwalanie zaburzonych głosek;
 • ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych;
 • ćwiczenia słownikowe.

W terapii logopedycznej niezwykle ważna jest rola Rodziców. Wsparcie dziecka oraz dostarczanie prawidłowych wzorców wymowy pomaga w osiągania zamierzonych efektów. Istotne jest również pilnowanie systematycznego uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zeszytu, jak również zapewnienie opieki innych specjalistów, jeżeli jest to konieczne.

Bardzo ważna jest systematyczna praca z dzieckiem w domu (ok. 10-15 min. codziennie).