Dla rodziców

Półkolonie letnie

Zapraszam do skorzystania z oferty półkolonii letnich 2024

Zapraszam do skorzystania z oferty półkolonii letnich 2024

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zawiadamia, iż w ferie letnie w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. będą organizowane w Szkole Podstawowej  nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Chopina 1 oraz w terminie od 5 sierpnia 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. G. Morcinka ul. Armii Krajowej 14, półkolonie letnie dla uczniów świętochłowickich szkół podstawowych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 535/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.11.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły podstawowe  w okresie ferii zimowych i letnich, zmienionego Zarządzeniem nr 621/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2019 r., dzieci będą mogły skorzystać z dofinansowania uzależnionego od dochodu na członka rodziny wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Szczegóły w w/w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz szkół podstawowych. Jednocześnie  w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, możliwe jest dofinansowanie do posiłków, z których będzie można skorzystać w czasie półkolonii. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół  ( 5 godzin bądź 10 godzin dziennie ). Koszt półkolonii wynosi  300,00 zł za jeden turnus (5 dni)  przy 5 godzinnym pobycie i 400,00 zł za jeden turnus  (5 dni)  przy 10 godzinnym pobycie.

Zainteresowanych rodziców proszę o pilny kontakt w terminie do 29 maja br. bezpośrednio z dyrektorem/ sekretariatem szkoły, która organizuje półkolonie celem zgłoszenia dziecka na wypoczynek kolonijny.

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w  Świętochłowicach przy ul. Chopina 1:

Tel. 32 2453 835

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 m. G. Morcinka  w  Świętochłowicach przy ul. Armii Krajowej 14

Tel. 32 2454 939

Serdecznie zachęcam do udziału w półkoloniach i życzę dobrej zabawy.